E-Dziennik
Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Nazwisko i imię

telefon/e-mail

Uwagi

Szymanowska Ewa

kom.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Łodyga Dariusz

kom.

z-ca przewodniczącego

Łuczak Iwona

kom.

sekretarz

konto RR przy ILO
PKO II Oddział Zielona Góra
88 1020 5402 0000 0502 0152 5690
Należy wpisać imie i nazwisko ucznia oraz klasę

Ważne uchwały Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Ramowy preleminarz wydatków Rady Rodziców