Dokumenty szkolne

  1. Statut szkoły
  2. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  3. Przedmiotowe ocenianie
  4. Procedury postępowania w sprawie wyboru i sposobu realizacji przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających.
  5. Program naprawczy w związku ze zmianą przedmiotu rozszerzonego.
  6. Regulamin olimpijczyka.
  7. Wzór usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach: wf, lektoratach, przedmiotach rozszerzonych lub uzupełniających-plik docx, pdf.