Terminarz 2024

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
                na rok szkolny 2024/2025

od 15 maja 2024 r. do
21 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
– złożenie wniosku o przyjęcie do I LO (szkoły pierwszego
wyboru) wraz z oświadczeniami rodziców
potwierdzających kryteria uzupełniające (różnicujące)
Od 21 czerwca 2024 r. do
05 lipca 2024 r.  
do godz. 15.00
-przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie,
w tym zamiana szkół do których kandyduje
11 lipca 2024 r.
o godz. 12.00
– podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO.
Od 12 lipca 2024 r. do
16 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
17 lipca 2024 r.
do godz.14.00
– podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do I LO.