Obiady maj

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBIADÓW – MAJ 2024
SPRZEDAŻ OBIADÓW ZA MIESIĄC MAJ
Wpłaty od 23.04.2024 do 29.04.2024r.
11dni (14.05-28.05) x 6 zł = 66 zł

 Prosimy sprawdzić w dzienniku, w zakładce opłaty, czy widnieją nadpłaty, jeśli tak, prosimy pomniejszyć wpłatę na maj o wskazaną kwotę (stan na 19.04).
 W tytule wpłaty umieszczamy wyłącznie: wpłata za obiady/miesiąc rok/ilość obiadów/imię i nazwisko ucznia/klasa, np. „wpłata za obiady/maj 2024/10/Jan Kowalski/III F”
PROSIMY NIE WPISYWAĆ ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI, W TYM DNI ODPISÓW.
Informację o planowanych odpisach proszę przekazywać wyłącznie mailowo (julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl).
 Prosimy o niewpłacanie po terminie, nie przyjmujemy wpłat nieterminowych.
Wszystkie wpłaty, które wpłyną na nasze konto 30.04 lub później zostaną od razu zwrócone!
 Bardzo prosimy o zgłaszanie odpisów za obiady, zwłaszcza w przypadku nieobecności spowodowanych chorobą, wycieczką szkolną, klasowym wyjściem, itp., co m. in. uniemożliwi generowanie niepotrzebnych kosztów i zapobiegnie marnowaniu żywności.
UWAGA!
 Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie na konto nr: 14 1020 5402 0000 0402 0245 2936
 Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat i niedokonywanie przelewów PRZED I PO
TERMINIE. Liczy się data wpływu na konto. Wpłaty nieterminowe będą zwracane na
konto.
 W tytule wpłaty prosimy umieścić wyłącznie:
wpłata za obiady/miesiąc rok/ilość kupionych obiadów/imię i nazwisko ucznia/klasa, np.
„wpłata za obiady/kwiecień 2024/10/Jan Kowalski/III F”, prosimy nie podawać dni
nieobecności, a przekazywać je wyłącznie mailowo (julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl).
PROSIMY PODAWAĆ PEŁNE I WŁAŚCIWE IMIĘ UCZNIA.
 Jeżeli uczeń nie będzie jadł obiadów we wszystkie dni, prosimy odjąć kwotę 6 zł x ilość dni.
Płacimy za tyle obiadów, ile uczeń będzie jadł, np. 6 x 6 zł = 36 zł. Informację o zaplanowanych
dniach nieobecności (odpisach planowanych) prosimy podać mailowo:
julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl do dnia 29.04.2024!
 Zgodnie z regulaminem wszystkie nieobecności uczniów na obiadach muszą być zgłaszane.
Odpisy nieplanowane rozliczane są poprzez pomniejszanie wpłat w następnym miesiącu lub zwrot na
konto i muszą zostać zgłoszone najpóźniej dzień wcześniej (roboczy) do godz. 9:00.
 Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie kart, po które uczniowie zgłaszają się w pokoju nr 15.
 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy stołówki szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły, w zakładce szkoła  stołówka szkolna.
 W związku z rozpoczęciem korzystania z programu Opłaty szkoły VULCAN odbiorcą Państwa danych osobowych (Państwa imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru konta
bankowego, imienia i nazwiska Państwa dziecka) będzie firma VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska
6, 51-116 Wrocław. Państwa dane osobowe są przekazywane firmie Vulcan Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
W dzienniku, w zakładce opłaty, właściwe kwoty mogą pojawiać się z opóźnieniem.
 Wszelkich informacji udziela intendentka – pani Julia Więcław (pokój nr 15), adres mailowy:
julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl, telefon: 68 452 31 21.