Obiady czerwiec

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBIADÓW CZERWIEC 2024 SPRZEDAŻ OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC
Wpłaty
od 22.05 .2024 do 28 .05.202 4 r.
12 dni 3.06 17 .0 6 i 19.06 ) x 6 zł = 72 zł
 PROSIMY SPRAWDZIĆ W DZIENNIKU, W ZAKŁADCE OPŁATY, CZY WIDNIEJĄ NADPŁATY, JEŚLI TAK, PROSIMY POMNIEJSZYĆ WPŁATĘ NA CZERWIEC O WSKAZANĄ KWOTĘ.
 W tytule wpłaty umieszczamy wyłącznie:
wpłata za obiady/miesiąc rok/ilość obiadów/imię i nazwisko ucznia/klasa, np.
„wpłata za obiady czerwiec 2024 10 /J an Kowalski/III F”
PROSIMY NIE WPISYWAĆ ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI, W TYM DNI ODPISÓW.
Informację o planowanych odpisach proszę przekazywać wyłącznie mailowo: (julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl).
 Prosimy o niewpłacanie po terminie, nie przyjmujemy wpłat nieterminowych.
Wszystkie wpłaty, które wpłyną na nasze konto 29.05 lub później zostaną od razu zwrócone!
 Bardzo prosimy o zgłaszanie odpisów za obiady, zwłaszcza w przypadku nieobecności
spowodowanych chorobą, wycieczką szkolną, klasowym wyjściem, itp., c o m. in. uniemożliwi
generowanie niepotrzebnych kosztów i zapobiegnie marnowaniu żywności.

UWAGA!

  • Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie na konto nr: 14 1020 5402 0000 0402 0245 2936
  • Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat i niedokonywanie przelewów PRZED I PO  TERMINIE.  Liczy się data wpływu na konto. Wpłaty nieterminowe będą zwracane na  konto.
  • W tytule wpłaty prosimy umieścić wyłącznie:

wpłata za obiady/miesiąc rok/ilość kupionych obiadów/imię i nazwisko ucznia/klasa, np. „wpłata za obiady/kwiecień 2024/10/Jan Kowalski/III F”, prosimy nie podawać dni nieobecności, a przekazywać je wyłącznie mailowo (julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl).

PROSIMY PODAWAĆ PEŁNE I WŁAŚCIWE IMIĘ UCZNIA.

  • Jeżeli uczeń nie będzie jadł obiadów we wszystkie dni, prosimy odjąć kwotę 6 zł x ilość dni.

Płacimy za tyle obiadów, ile uczeń będzie jadł, np. 6 x 6 zł = 36 zł. Informację o zaplanowanych dniach nieobecności (odpisach planowanych) prosimy podać mailowo: julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl do dnia 28.05.2024!

  • Zgodnie z regulaminem wszystkie nieobecności uczniów na obiadach muszą być zgłaszane. Odpisy nieplanowane rozliczane są poprzez pomniejszanie wpłat w następnym miesiącu lub zwrot na konto i muszą zostać zgłoszone najpóźniej dzień wcześniej (roboczy) do godz. 9:00.  
  • Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie kart, po które uczniowie zgłaszają się w pokoju nr 15.
  • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy stołówki szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły, w zakładce szkoła/ stołówka szkolna. 
  • W związku z rozpoczęciem korzystania z programu Opłaty szkoły VULCAN odbiorcą Państwa danych osobowych (Państwa imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru konta bankowego, imienia i nazwiska Państwa dziecka) będzie firma VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław. Państwa dane osobowe są przekazywane firmie Vulcan Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

W dzienniku, w zakładce opłaty, właściwe kwoty mogą pojawiać się z opóźnieniem.

 Wszelkich informacji udziela intendentka – pani Julia Więcław (pokój nr 15), adres mailowy: 

julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl, telefon: 68 452 31 21.