Profile klas w 2024

Hej hej, ósmoklasiści!

Ogłaszamy, że w tym roku nasze liceum otwiera dla Was trzy klasy: pitagorejską, medyczno-przyrodniczą i prawniczo-dziennikarską. Poniżej przedstawiamy przedmioty punktowane podczas rekrutacji, jednak pamiętajcie, że nazwa klasy do niczego Was nie zobowiązuje — w I LO każdy uczeń pod koniec drugiej klasy wybiera dowolne rozszerzenia, więc o tym nie musicie decydować już teraz!

klasy oraz przedmioty brane pod uwagę:

• 1A — pitagorejska — matematyka, j. polski, fizyka, j. obcy

• 1B — medyczno-przyrodnicza — matematyka, j. polski, chemia, biologia

• 1C — prawniczo-dziennikarska — matematyka, j. polski, historia, j. obcy

Pamiętajcie też, że 23 marca organizujemy dla Was dzień otwarty, podczas którego będziecie mogli dowiedzieć się znacznie więcej o naszej szkole. Serdecznie zapraszamy!