Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek: 7:30 – 16:30
Środa: 7:30 – 16:30
Czwartek: 7:30 – 16:30
Piątek: 7:30 – 15:00

Regulamin biblioteki zawiera najważniejsze postanowienia użytkowania zbiorów.

Kadra biblioteki
W bibliotece i Szkolnym Centrum Medialnym pracują trzy osoby, które ukończyły wyższe studia w dziedzinie bibliotekoznawstwa i mają przygotowanie pedagogiczne: mgr Ewa Czerniak , mgr Urszula Świdkiewicz i dr Robert Rudiak.
Zasoby biblioteki:
Zasoby biblioteki dostosowane są do potrzeb i oczekiwań wszystkich użytkowników, zarówno uczniów , jak i pracowników naszej szkoły. Często korzystają z naszych usług dorośli – rodzice naszych uczniów i absolwenci. W miarę możliwości finansowych uzupełniamy zbiory o nowości wydawnicze.
Biblioteka gromadzi:
• książki naukowe i popularno – naukowe,
• literaturę piękną,
• lektury dla szkoły średniej,
• księgozbiór metodyczny i pedagogiczny,
• materiały audiowizualne i elektroniczne.
Wszystkie dokumenty biblioteczne opracowane są formalnie i rzeczowo według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. W naszej bibliotece zastosowano system biblioteczny MOL.
Pomieszczenia i wyposażenie biblioteki i centrum medialnego
Lokal składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 200 m2.
1) WYPOŻYCZALNIA – główna przestrzeń, w której znajdują się:
• elektroniczne katalogi biblioteczne,
• lada biblioteczna do obsługi użytkowników ze stanowiskiem komputerowym dla bibliotekarza,
• stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
• księgozbiór naukowy oraz literatury pięknej z wolnym dostępem dla czytelników,
• kserokopiarka, drukarka i skaner,
• ekspozycje książek , wystawy okolicznościowe.
2) CZYTELNIA – miejsce do pracy cichej z książką, w którym są:
• księgozbiór podręczny, słowniki, wydawnictwa ogólne,
• prasa codzienna i czasopisma,
• informatory i publikacje dotyczące regionu Ziemi Lubuskiej,
• trzydzieści miejsc pracy dla czytelników.
3) MAGAZYN – pomieszczenie do dyspozycji bibliotekarzy, w którym znajdują się:
• księgozbiór metodyczny i czasopisma pedagogiczne,
• lektury z języka polskiego,
• zbiory audiowizualne i na nośnikach elektronicznych,
• dokumentacja biblioteki,
• dokumenty dotyczące funkcjonowania Szkoły.
4) ZAPLECZE – pomieszczenie na stare roczniki pism, dublety książek, makulaturę

Regulamin Biblioteki