Ważne informacje

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW -MAJ 2024

Spis treści (punkty):

 1. Terminy egzaminów pisemnych
 2. Egzaminy ustne
 3. Egzamin w terminie dodatkowym
 4. Termin ogłoszenia wyników
 5. Egzamin poprawkowy
 6. Przybory i materiały na egzamin maturalny
 7. SZATNIE DLA KLAS

1.TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH ZDAWANYCH W I LO W ZIELONEJ GÓRZE – MAJ 2024

DATA/DZIEŃGODZINAPRZEDMIOTPOZIOM
7 maja wtorek  9.00Język polskipodstawa
8 maja środa  9.00Matematykapodstawa
9 maja czwartek  9.00Język angielskipodstawa
9 maja czwartek14.00Język niemiecki Język francuski Język hiszpańskipodstawa
10 maja piątek  9.00Wiedza o społeczeństwierozszerzenie
10 maja piątek  14.00Język niemieckirozszerzenie
13 maja poniedziałek  9.00Język angielskirozszerzenie
13 maja poniedziałek  14.00Filozofia  rozszerzenie
14 maja wtorek  9.00Biologiarozszerzenie
14 maja wtorek  14.00Język rosyjskirozszerzenie
15 maja środa  9.00Matematykarozszerzenie
15 maja środa  14.00Język francuskirozszerzenie
16 maja czwartek  9.00Chemia rozszerzenie
16 maja czwartek  14.00Historia muzykirozszerzenie
17 maja piątek  9.00Geografiarozszerzenie
20 maja poniedziałek  9.00Język polski  rozszerzenie
21 maja wtorek  9.00Historia rozszerzenie
21 maja wtorek  14.00Język hiszpańskirozszerzenie
22 maja środa  9.00Informatykarozszerzenie
22 maja środa  14.00Historia sztukirozszerzenie
23 maja czwartek  9.00Fizyka rozszerzenie
 • Egzaminy ustne z języka polskiego oraz języków obcych w I LO : od 14 maja do 22 maja. Zgodnie z listami . Prosimy przybycie 15 minut przed wyznaczonym terminem.
 • Egzamin w terminie dodatkowym: 10.06 – 12.06 2024 r.-egzamin ustny, od 3 czerwca do 14 czerwca egzamin pisemny (Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez CKE) Dla osób, które uzyskają zgodę dyrektora OKE w Poznaniu

Dotyczy to osób, które z powodu choroby lub  poważnego zdarzenia losowego nie mogą zdawać egzaminu w wyznaczonym terminie.

Procedura:

 • Wypełnienie załącznika nr 6 [pobierz załącznik] (strona OKE- zakładka matura, informacje), –  wniosek absolwenta lub jego rodziców o przystąpienie do egzaminu  w terminie dodatkowym)
 • Wniosek należy złożyć do dyrektora I LO w Zielonej Górze, nie później niż w dniu egzaminu.
 • Należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie, np. zaświadczenie  lekarskie (z numerem pesel)
 • Dyrektor szkoły wysyła niezwłocznie wniosek do OKE.
 • Dyrektor OKE w terminie 2 dni rozpatruje wniosek, rozstrzygnięcie jest ostateczne.
 • Miejsce zdawania egzaminu w terminie dodatkowym wskazuje dyrektor OKE.
 • Termin ogłoszenia wyników oraz przekazania świadectw absolwentom I LO 9 lipca 2024 ( w klasach -wychowawcy o godz. 10.30)
 • TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO -PISEMNEGO 20 SIERPNIA 2024 GODZ. 9.00, USTNEGO 21 SIERPNIA 2024 (WYNIKI 10 WRZEŚNIA) Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego należy zgłosić dyrektorowi I LO do 16 lipca 2024 r na załączniku nr 7 [pobierz załącznik
 • Materiały i przybory pomocnicze na egzaminach pisemnych pisemnych  organizowanych w I LO  w Zielonej Górze w roku szkolnym 2023/24- dotyczy tylko matury dla tegorocznych absolwentów.

Uwaga wszystkie przybory maturzysta musi mieć swoje, szkoła zapewnia tablice wzorów.

Każdy zdający musi mieć na egzaminie długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem (warto mieć zapasowy). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych. Nie używamy na egzaminie ołówka, korektora. Rysunki wykonujemy długopisem.

przedmiotPrzybory i materiałyObowiązkowo/ fakultatywniezapewnia
BiologiaLinijka Kalkulator prosty* Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiFakultatywnie Obowiązkowo Obowiązkowo Zdający Zdający Szkoła
ChemiaLinijka Kalkulator naukowy** Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiFakultatywnie Obowiązkowo Obowiązkowo Zdający Zdający Szkoła
FizykaLinijka Kalkulator naukowy** Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiFakultatywnie Obowiązkowo Obowiązkowo Zdający Zdający Szkoła
GeografiaLinijka Kalkulator prosty* Lupa  Obowiązkowo Obowiązkowo Fakultatywnie  Zdający Zdający Zdający
HistoriaLupa  Fakultatywnie  Zdający
Historia sztukiLupa  Fakultatywnie  Zdający
Historia muzykiOdtwarzacz płyt CD ze słuchawkami  i kompletem baterii zapasowych LupaObowiązkowo FakultatywnieZdający Zdający
InformatykaKalkulator prosty*  ObowiązkowoZdający
MatematykaLinijka Cyrkiel Kalkulator prosty* Tablice wzorów na egzamin maturalny z matematykiObowiązkowo Obowiązkowo Obowiązkowo ObowiązkowoZdający Zdający Zdający Szkoła
Wiedza o społeczeństwieKalkulator prosty*  fakultatywnieZdający

*kalkulator prosty to taki, który umożliwia tylko: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków z liczb kwadratowych- z kalkulatorów mających inne funkcje nie wolno korzystać na egzaminie.

**kalkulator naukowy- to taki za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć:

 • Wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich)
 • Potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym.
 • Wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich)

NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA NA EGZAMINIE Z KALKULATORA NAUKOWEGO WYPOSAŻONEGO W TECHNOLOGIE (NP.  WI-FI, BLUETOOTH) UMOŻLIWIAJĄCE ŁĄCZENIE SIĘ Z INNYM URZĄDZENIEM ORAZ Z INTERNETEM LUB PROGRAMOWANIE. KALKULATOR NIE MOŻE BYĆ TEŻ WYPOSAŻONY W TECHNOLOGIE UMOŻLIWIAJĄCE REJESTRACJĘ OBRAZU I DŹWIĘKU

Proszę pamiętać, że nie będzie możliwości pożyczenia przyborów od innych osób.

Osoby piszące na komputerze będą miały przygotowane stanowisko z komputerem oraz drukarką

Absolwenci z lat ubiegłych (oznaczenie arkusza E) korzystają z pomocy obowiązujących od 2015 roku. Wykaz na stronie CKE, OKE- szkoła zapewnia jedynie słowniki na j. polskim oraz tablice wzorów obowiązujące w ubiegłych latach.

 • Szatnie dla klas– dotyczy egzaminów z języka polskiego- 7 maja, matematyki- 8 maja, języka angielskiego- 9 maja  – oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym- 13 maja

 IV A- sala nr 3

 IV B- sala nr 4

 IV C- sala nr 6

 IV D , absolwenci z lat ubiegłych, osoby skierowane przez OKE- sala nr 7

 IV E-sala nr 8

         Podczas pozostałych egzaminów – szatnia szkolna

Powodzenia