Szkolny zestaw programów    Klasa  I E ( 2009/10)   II E (2010/11)   III E (2011/12)

 

Zajęcia edukacyjne

autor

tytuł programu

numer dopuszczenia

uwagi

Język polski

A.Kalbarczyk, D.Chemperek

 

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.

Program nauczania języka polskiego

w liceum ogólnokształcącym.

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

DKOS-5002-17/08

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali język polski -zakres rozszerzony

Język angielski

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

 

 

 

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

 

 

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego. Kurs kontynuacyjny. Program A .

Oxford University Press. Warszawa.

 

 

Program nauczania języka angielskiego jako drugiego języka obcego-kurs początkowy  przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego .Oxford University Press. Warszawa

 

Program nauczania języka angielskiego jako drugiego języka obcego-kurs kontynuacyjny przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego .Oxford University Press. Warszawa

 

 

 

DKOS-4015-117/02

 

 

 

 

DKOS-4015-134/02

 

 

 

DKOS-4015-118/02

nauka w systemie lektoratowym

w zależności od stopnia zaawansowania

 

Język niemiecki

K Łuniewska,

Z Wąsik, U Tworek,

M Zagórna

Program nauczania języka niemieckiego

w liceum ogólnokształcącym – kurs kontynuacyjny.

Program nauczania języka niemieckiego

w liceum ogólnokształcącym – kształcenie w zakresie podstawowym.

WSiP

DKOS-5002-06/07

 

 

 

DKOS-4015-119/02

nauka w systemie lektoratowym

w zależności od stopnia zaawansowania

 

Język francuski

G. Migdalska,

M. Szczucka- Smagowicz

Interkulturowy i interdyscyplinarny

program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, (…). Kurs podstawowy.

Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS-4015-63/02

nauka w systemie lektoratowym

w zależności od stopnia zaawansowania

 

Historia

G. Szczepański

„Poznać przeszłość, zrozumieć dziś.” Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym (...). Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Piotra Marciszuka  STENTOR

DKOS-5002-50/05

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali historię-zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie

L. Moryksiewicz,

M. Pacholska

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania wos w liceum ogólnokształcącym (...) Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Wydawnictwo Nowa Era.

DKOS-4015-151/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali WOS -zakres rozszerzony

Wiedza o kulturze

I. Panek, W. Panek

Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach licealnych (zakres podstawowy i rozszerzony), (…).

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

DKOS-4015- 172/02

zakres podstawowy

 

 

Matematyka

A. Cewe, M. Krawczyk,

M. Kruk, H. Nahorska,

I. Pancer, R. Ropela

Matematyka w otaczającym nas świecie. Program nauczania matematyki. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Licea ogólnokształcące. Wydawnictwo Podkowa Bis.

DKOS-5002-04/08

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali matematykę-zakres rozszerzony

 

 

Fizyka z astronomią

 

                                              

               

M. Fijałkowska,

B. Sagnowska,

J. Salach

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym i elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwo ZamKor Kraków

DKOS-50002-38/04

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali fizykę-zakres rozszerzony

Chemia

M. Poźniaczek,

Z. Kluz,

E. Odrowąż

Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym. program nauczania  w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

WSiP S. A.

DKOS-4015-33/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali chemię-zakres rozszerzony

 

Biologia

W. Lewiński

G Skirmunt, J. Prokop

Biologia . Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego

(w zakresach podstawowym i rozszerzonym).

Wydawnictwo Pedagogiczne  Operon. Rumia

DKOS-4015-5/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali biologię-zakres rozszerzony

Geografia

B. Lenartowicz

 

Geografia na czasie. Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych.  Poziom podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS-5002 – 11/07

 

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali geografię-zakres rozszerzony

Podstawy przedsiębiorczości

J. Korba,

M. Mistrzak,

Z. Smutek

Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego .

Wydawnictwo PWN.

DKOS-5002-75/07

 

Technologia informacyjna

 

 

Informatyka

 

E. Krawczyński,

Z. Talaga,

M. Wilk

 

E. Gurbiel, G. Handt-Olejniczka, E. Kołczyk,

H. Krupicka, M. Sysło

Technologia informacyjna. Program nauczania. Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym (…).

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

Informatyka . Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego.

WSiP S. A.

DKOS-4015-91/02

 

 

 

DKOS-4015-200/02

 

Wychowanie fizyczne

D. Szarzyński

Program  wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

 

DKOS-5002-57/03

 

Przysposobienie obronne

B. Breitkopf,

T. Jakobson,

Z. Worwa

Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (...).

WSiP S. A.

DKOS-4015-1/02

 

Religia

Zespół autorów

Na drodze do dojrzałej wiary.

Wydawnictwo Jedność 2007 r.

AZ-41 – 04/2/0