Szkolny zestaw programów    Klasa  I C ( 2009/10)   II C (2010/11)   III C (2011/12)

 

Zajęcia edukacyjne

autor

tytuł programu

numer dopuszczenia

uwagi

Język polski

A.Kalbarczyk, D.Chemperek

 

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.

Program nauczania języka polskiego

w liceum ogólnokształcącym.

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

DKOS-5002-17/08

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

 język polski -zakres rozszerzony

Język angielski

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego. Kurs kontynuacyjny.

Oxford University Press. Warszawa.

 

 

DKOS-4015-117/02

 

 

 

 

 

Język niemiecki

K. Łuniewska,

Z. Wąsik, U. Tworek,

M. Zagórna

Program nauczania języka niemieckiego

w liceum ogólnokształcącym – kurs kontynuacyjny.

Program nauczania języka niemieckiego

w liceum ogólnokształcącym – kształcenie w zakresie podstawowym.

WSiP

DKOS-5002-06/07

 

 

 

DKOS-4015-119/02

 

Język francuski

G. Migdalska,

M. Szczucka- Smagowicz

Interkulturowy i interdyscyplinarny

program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, (…). Kurs podstawowy.

Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS-4015-63/02

 

Historia

G. Szczepański

„Poznać przeszłość, zrozumieć dziś.” Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym (...). Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR

DKOS-5002-50/05

 

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

 historię-zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie

L. Moryksiewicz,

M. Pacholska

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania wos w liceum ogólnokształcącym(...).

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Wydawnictwo Nowa Era.

DKOS-4015-151/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

WOS -zakres rozszerzony

Wiedza o kulturze

I. Panek, W. Panek

Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach licealnych

(zakres podstawowy i rozszerzony), (…).

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

DKOS-4015- 172/02

zakres podstawowy

Matematyka

A. Cewe, M. Krawczyk,

M. Kruk, H. Nahorska,

I. Pancer, R. Ropela

Matematyka w otaczającym nas świecie. Program nauczania matematyki. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Licea ogólnokształcące. Wydawnictwo Podkowa Bis.

DKOS-5002-04/08

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

matematykę-zakres rozszerzony

Fizyka z astronomią

                               

               

M. Fijałkowska,

B. Sagnowska,

J. Salach

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym i elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwo ZamKor Kraków

DKOS-5002-38/04

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

fizykę-zakres rozszerzony

Chemia

A. Czerwiński,

A. Czerwińska,

M. Jelińska-Kazimierczuk,

K.  Kuśmierczyk

Chemia.  Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

WSiP S.A

DKOS-4015-75/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

chemię-zakres rozszerzony

 

Biologia

W. Lewiński

G. Skirmunt,

J. Prokop

Biologia . Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), (…).

Wydawnictwo Pedagogiczne  Operon. Rumia

 

DKOS-4015-36/02

 

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

biologię-zakres rozszerzony

Geografia

B. Lenartowicz

Geografia na czasie. Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS- 5002 – 11/07

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali

geografię-zakres rozszerzony

Podstawy przedsiębiorczości

J. Korba,

M. Mistrzak,

Z. Smutek

Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego .

Wydawnictwo PWN.

DKOS-5002-75/07

 

Technologia informacyjna

 

 

Informatyka

 

E. Krawczyński,

Z. Talaga,

M. Wilk

 

E. Gurbiel, G. Handt-Olejniczak, E. Kołczyk,

H. Krupicka, M. Sysło

Technologia informacyjna. Program nauczania. Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

Informatyka . Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego.

WSiP

DKOS-4015-91/02

 

 

 

DKOS-4015-200/02

 

Wychowanie fizyczne

D. Szarzyński

Program  wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego

 

DKOS-5002-57/03

 

Przysposobienie obronne

B. Breitkopf,

T. Jakobson,

Z. Worwa

Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (...).

WSiPS.A.

DKOS-4015-1/02

 

Religia

Zespół autorów

Na drodze do dojrzałej wiary

Wydawnictwo Jedność 2007 r.

AZ-41-04/2/0