Plan lekcji
A.Giżejowska (AG) E.Habich (EH) E.Kaszyńska (EK)
A.Kurp (KA) A.Napierała (AN) B.Sicińska (BH)
A.Weimann (AW) W.Wodnicka (WW) K.Szewczyk (S_)
D.Brąś (DB) A.Dużyńska (AD) A.Jagodzińska-Rożewska (AJ)
A.Kassa (AK) K.Narkiewicz (KN) K.Oleksyk (KW)
J.Ratajczak (JR) I.Rybarczyk (IB) K.Skowrońska (KS)
U.Baszczak (UB) M.Oszczyk (MO) K.Pydyniak (KP)
A.Zwolak (ZA) E.Czerniak (EC) A.Fórmaniak (FA)
K.Ciałowicz (KC) K.Musiał (Mu) M.Pyrtko (MP)
M.Wyciszkiewicz (MW) K.Burakowska (KB) R.Dudek (DR)
E.Jarmołowska (EJ) I.Kotuła (IK) M.Nisiewicz (MN)
E.Radczyc (ER) W.Saleniuk (SW) K.Raczyńska (KR)
P.Szmytkiewicz (PS) K.Szponer (Sz) B.Jakubska (Ja)
A.Murawska (MR) K.Pacholak (Pa) A.Komarnicka (DC)
R.Piotrowicz (RP) E.Legutko-Gogoc (EL) E.Krzywicka (KE)
S.Krzywicki (SK) D.Przyślak (DP) J.Dalecki (DJ)
D.Krystek (DK) A.Siekanowicz (SA) W.Szachowicz (WS)
M.Zawieja (MZ) A.Dąbek (SF) E.Kozakiewicz (ek)