Harmonogram przebiegu próbnej matury OPERON dla klas III

w I LO w Zielonej Górze

1.       21. 11. 2017r (wtorek)

Godz. 8.30 - 11.20 – matura z języka polskiego , poziom podstawowy.

Uczniowie, którzy nie piszą matury rozszerzonej                z języka polskiego, wracają na 5 lekcję ( lekcje zgodnie  z planem), uczniowie, którzy piszą poziom rozszerzony mają przerwę.

Godz. 12.40 - 15.40 – matura z języka polskiego , poziom rozszerzony.

2.       22. 11. 2017r (środa)

Godz. 8.30 – 11.20 – matura z matematyki , poziom podstawowy.

Uczniowie, którzy nie piszą matury rozszerzonej                z matematyki, wracają na 5 lekcję ( lekcje zgodnie  z planem), uczniowie, którzy piszą poziom rozszerzony mają przerwę.

Godz. 12.40 - 15.20 – matura z matematyki , poziom rozszerzony.

W tym dniu lekcje dla uczniów klas I i II odbywają się zgodnie z planem.

3.       23. 11. 2017r (czwartek)

Godz. 8.00 - 10.00 – matura z języków obcych, poziom podstawowy.

Godz. 10.30 - 13.00 – matura z języka obcego, poziom rozszerzony.

Po maturze z języków obcych uczniowie klas III idą do domu.

W tym dniu 2 pierwsze lekcje dla uczniów klas II są zawieszone – pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach w Wojewódzkiej                              i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej                         wg. grafiku :

Klasa 1a 8.15 – 9.00 WiMBP

                9.00 – 9.30 WBP (powrót na 4 lekcję do szkoły – opiekun p. E. Krzywicka),

Klasa 1b 8.30 – 9.00 WBP

                9.00 – 9.45 WiMBP (powrót na 4 lekcję do szkoły – opiekun p. R. Dudek),

Klasa 1c 9.15 – 9.45 WBP

                9.45 – 10.30 WiMBP (powrót na 5 lekcję do szkoły – opiekun p. E. Kozakiewicz),

Klasa 1d 10.00 – 10.30 WBP

                10.30 – 11.15 WiMBP (powrót na 5 lekcję do szkoły – opiekun p. K. Musiał),

Klasa 1e 10.45 – 11.15 WBP

                11.15 – 12.00 WiMBP(wychodzą po 3 lekcji ze szkoły – opiekun p. A. Kurp),

Klasa 1f 11.15 – 11.45 WBP

                12.00 – 12.45 WiMBP(wychodzą po 3 lekcji ze szkoły – opiekun p. K. Narkiewicz).

Zbiórka w holu głównym biblioteki (adres ul. Wojska Polskiego 9).

Klasy 1e, 1f po zajęciach w bibliotece nie wracają do szkoły.

 

4.       24. 11. 2017r (piątek)

Godz. 8.00 - 11.00 – matura z wybranych przedmiotów, poziom rozszerzony.

           Uczniowie wracają na 5 lekcję

           ( lekcje zgodnie  z planem).

Godz. 11.30 - 14.30 – matura z wybranych przedmiotów, poziom rozszerzony - dla chętnych uczniów piszących drugi przedmiot.

Próbne matury OPERON dla klas III

JĘZYK POLSKI – 21.11.2017r.

Dyżury nauczycieli :

Poziom podstawowy (170min) – godz. 8.30 – 11.20

sala nr 206  p. E. Reder (1, 2 lekcja), p. A. Napierała (3, 4 lekcja)    21 uczniów (kl.3a – nr 1 – 21)

sala nr 205p. A. Komarnicka  (1, 2 lekcja) , p. I. Kotula ( 3, 4 lekcja)  -  21 uczniów (kl.3a–nr 22 – 33; kl.3d – nr 1- 9)

sala nr 203 p. B. Bem  ( 1, 2 lekcja),  p. Z. Griese (3, 4 lekcja)    20 uczniów (kl.3b - nr 1 – 20)

sala nr 204p. K. Ciałowicz ( 1, 2  lekcja), p. K. Pydyniak ( 3 lekcja), p. S. Krzywicki ( 4 lekcja)  -                 21 uczniów ( kl. 3g – nr 1 - 21)

sala nr 202p. G. Murawska (1, 2 lekcja), p. A. Feleniak ( 3, 4 lekcja)  -  18 uczniów (kl.3c – nr 1 - 18)

sala nr 212 p. E. Legutko Gogoc (1, 2 lekcja),  p. K. Oleksyk ( 3, 4 lekcja) 21 uczniów   -                                   (kl.3d – nr  10 – 30)

sala nr 210p. K. Szponer  (1, 2  lekcja), p. M. Oszczyk( 3 lekcja) , p. A. Siekanowicz  ( 4 lekcja) –                     22 uczniów (kl.3b– nr 21- 32, kl. 3c  - nr 19 - 28 )

sala nr 110 p. E. Krzywicka  ( 1 lekcja),  p. D. Krystek  (2, 4 lekcja), p. M. Zawieja( 3 lekcja)                    20 uczniów (kl. 3e – nr 1- 20)

sala nr 102p. R. Dudek (1, 2, 3 lekcja) , p. J. Dalecki ( 4 lekcja) 21 uczniów (kl. 3f – nr 1– 21)                                          

sala nr 112p. E. Kaszyńska (1, 2 lekcja), p. K. Szewczyk   (3 lekcja), p. A. Kurp (4 lekcja)                        21 uczniów ( kl.3g – nr 22 – 32, kl. 3f – nr – 22- 26, kl. 3e – nr – 21 - 25 )

Poziom rozszerzony (180min) – godz. 12.40 – 15.40

sala nr 210  p. I. Rybarczyk (6 lekcja), p. A. Reder  (7 lekcja), p. E. Czerniak  ( 8 lekcja)   22 uczniów (kl.3a – 1, kl. 3b – 1,kl. 3c – 6,  kl. 3d – 3, kl. 3e – 2,  kl. 3f – 4, kl. 3g - 5)

Zmiana sal w związku z maturą z języka polskiego :

Sala 205:

3 i 4 l) kl. 2 –  p. rozszerzony matematyka – p. M. Nisiewicz – s.7

Sala 204:

3 i 4 l) kl.2 – p. rozszerzony matematyka – p. E. Jarmołowska – s. 103

Sala 203:

 2 l) kl.1b  – podst. przedsiębiorczości  – p. E. Krzywicka – s. 3

Sala 202:

3 i 4 l) kl.2 – prz. rozszerzony chemia – p. G. Murawska – s. 8

Sala 212:

3 i 4 l) kl.2 – prz. rozszerzony geografia – p. E. Legutko - Gogoc – s. 6

4l) kl. 1c – religia -  p. E. Kozakiewicz – s. 211

Sala 210:

3 i 4 l) kl. 2 – prz. rozszerz fizyka - p. K. Szponer – s. 5

7 l) kl. 1e  – edb - p. W. Włodarczyk  – s. 4

8 l) kl. 1b  – edb - p. W. Włodarczyk  – s. 7

Sala 110:

1 l) kl. 1c –  wok – p. K. Szewczyk  – s. 103

2 l) kl. 1d –  wok – p. K. Szewczyk  – s. 103

Sala 102:

1  l) kl.1e  – religia  – p. E. Kozakiewicz  – s. 4

1  l) kl.1e  – religia  – p. E. Kozakiewicz  – s. 4