Szkolny zestaw programów    Klasa  I D ( 2009/10)   II D (2010/11)   III D (2011/12)

 

Zajęcia edukacyjne

autor

tytuł programu

numer dopuszczenia

uwagi

Język polski

A.Kalbarczyk, D.Chemperek

 

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.

Program nauczania języka polskiego

w liceum ogólnokształcącym.

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

DKOS-5002-17/08

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali język polski -zakres rozszerzony

Język angielski

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

 

 

 

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

 

 

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego. Kurs kontynuacyjny.

Oxford University Press. Warszawa.

 

 

Program nauczania języka angielskiego jako drugiego języka obcego-kurs początkowy  przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego .Oxford University Press. Warszawa

 

Program nauczania języka angielskiego jako drugiego języka obcego-kurs kontynuacyjny przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego .Oxford University Press. Warszawa

 

 

 

DKOS-4015-117/02

 

 

 

 

DKOS-4015-134/02

 

 

 

DKOS-4015-118/02

nauka w systemie lektoratowym w zależności od stopnia zaawansowania

 

 

 

Język niemiecki

K. Łuniewska,

Z. Wasik, U. Tworek,

M. Zagórna

Program nauczania języka niemieckiego

w liceum ogólnokształcącym – kurs kontynuacyjny.

Program nauczania języka niemieckiego

w liceum ogólnokształcącym – kształcenie w zakresie podstawowym.

WSiP

DKOS-5002-06/07

 

 

 

DKOS-4015-119/02

nauka w systemie lektoratowym w zależności od stopnia zaawansowania

Język francuski

G. Migdalska,

M. Szczucka- Smagowicz

Interkulturowy i interdyscyplinarny

program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego (…). Kurs podstawowy.

Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS-4015-63/02

nauka w systemie lektoratowym w zależności od stopnia zaawansowania

Historia

G. Szczepański

„Poznać przeszłość, zrozumieć dziś.” Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym (...).  Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Piotra Marciszuka  STENTOR

DKOS-5002-50/05

 

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali historię-zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie

L. Moryksiewicz,

M. Pacholska

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania wos w liceum ogólnokształcącym (...).

 Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (I i II).

Wydawnictwo Nowa Era.

DKOS-4015-151/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali WOS -zakres rozszerzony

Wiedza o kulturze

I. Panek, W. Panek

 

Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach licealnych (zakres podstawowy i rozszerzony), (…).

Wydawnictwo Polskie w Wołominie

DKOS-4015- 172/02

zakres podstawowy

Matematyka

A Cewe, M Krawczyk,

 M Kruk, H Nahorska,

I Pancer, R Ropela

Matematyka w otaczającym nas świecie. Program nauczania matematyki. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Licea ogólnokształcące. Wydawnictwo Podkowa Bis.

DKOS-5002-04/08

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali matematykę-zakres rozszerzony

 

Fizyka z astronomią

               

               

M. Fijałkowska,

B. Sagnowska,

J. Salach

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym i elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwo ZamKor Kraków

DKOS-50002-38/04

 

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali fizykę-zakres rozszerzony

Chemia

A. Czerwiński,

A. Czerwińska,

M. Jelińska-Kazimierczuk,

K.  Kuśmierczyk

Chemia.  Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

WSiP S. A.

DKOS-4015-75/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali chemię-zakres rozszerzony

 

Biologia

W. Lewiński

G Skirmunt,

 J. Prokop

Biologia . Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego

(w zakresach podstawowym i rozszerzonym).

Wydawnictwo Pedagogiczne  Operon.

DKOS-4015-36/02

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali biologię-zakres rozszerzony

Geografia

B. Lenartowicz

Geografia na czasie. Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS-5002 – 11/07

zakres podstawowy

dla uczniów , którzy wybrali geografię-zakres rozszerzony

Podstawy przedsiębiorczości

J. Korba,

M. Mistrzak,

Z. Smutek

Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego .

Wydawnictwo PWN.

DKOS-5002-75/07

 

Technologia informacyjna

 

 

Informatyka

 

E. Krawczyński,

Z. Talaga,

M. Wilk

 

E. gurbiel, G. Handt-Olejniczak, E. Kołczyk,

H. Krupicka, M. Sysło

Technologia informacyjna. Program nauczania. Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, (…).

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

Informatyka . Kształcenie w zakresie rozszerzonym.

Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego.

WSiP S. A.

DKOS-4015-91/02

 

 

 

DKOS-4015-200/02

 

Wychowanie fizyczne

D. Szarzyński

Program  wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

DKOS-5002-57/03

 

Przysposobienie obronne

B. Breitkopf,

T. Jakobson,

Z. Worwa

Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (...).

WSiP S. A.

DKOS-4015-1/02

 

Religia

Zespół autorów

Na drodze do dojrzałej wiary.

Wydawnictwo Jedność 2007 r.

AZ-41- 04/2/0