Plan lekcji
1A 11A-Politechniczna 1B 11B-Pitagorejska 1C 11C-Medyczno - przyrodnicza 1D 11D-Przyrodniczo - matematyczna 1E 11E-Prawniczo - dziennikarska 2A 22A-Politechniczna
2B 22B-Pitagorejska 2C 22C-Medyczno - przyrodnicza 2D 22D-Przyrodniczo - matematyczna 2E 22E-Prawniczo - dziennikarska 3Ag 33Ag-pitagorejska 3Bg 33Bg-matematyczno - menedżerska
3Cg 33Cg-medyczno - przyrodnicza 3Dg 33Dg-prawniczo - dziennikarska 3Ap 33Ap-pitagorejska 3Bp 33Bp-matematyczno - menedżerska 3C1p 33C1p-medyczno - przyrodnicza 3C2p 33C2p-medyczno - przyrodnicza
3Dp 33Dp-prawniczo - dziennikarska