Pliki dla uczniów

1. Ogłoszenia i informacje dodatkowe 


Konkurs na projekt historyczny pt. "Póki nie jest za późno"
Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że 14 marca 2014 r. upływa termin nadsyłania prac na VI edycję konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno, którego organizatorem jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.
Prace wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej muzeum www.cmjw.pl .
Wszelkich informacji udziela Dział Oświatowo-Wystawienniczy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest mgr Bartosz Bezpałko, e-mail: b.bezpalko@cmjw.pl

Zachęcamy do udziału!


ZAPROSZENIE DO IV EDYCJI KONKURSU W 2014r.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu
zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem: "Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? "

Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
Poseł na Sejm RP Izabela Leszczyna, Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

REGULAMIN
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą lub zgłaszają się indywidualnie.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami:
- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, telefon kontaktowy – jeżeli uczestnik zgłasza się indywidualnie,
- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel, telefon kontaktowy – jeśli zgłoszenie wysyła szkoła.

Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego: http://literacki-sms.blogspot.com/p/formularz.html
do dn. 5 marca 2014 r. lub dostarczyć osobiście/pocztą na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
ul. Ks. płk Jana Szymały 3
42-700 Lubliniec
Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną lub telefoniczną nastąpi do dnia 14 marca 2014r. Wręczenie nagród odbędzie 21 marca 2014r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Wyniki oraz wyróżnione teksty zostaną zamieszczone na stronach internetowych: konkursu
literacki-sms.blogspot.com  oraz szkoły: www.zsot.lubliniec.pl. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego w celach promocyjnych.
Ocenie jury podlegać będą:
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.


Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Taka Codzienność"

Witam serdecznie w załączniku znajdują się regulamin i karta zgłoszenia na Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Taka Codzienność” do którego serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa placówki. Termin nadsyłania prac do 18 kwietnia 2014.

Pozdrawiam Natalia Turewicz
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
ul. Dzika 6 tel. 68 3271892

Pobierz: regulamin i zgłoszenie


Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych II edycję Konkursu Informatyczno – Techniczny „Na inżyniera czeka kariera”. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów w zakresie nauk ścisłych oraz uświadomienie potrzeby kształcenia technicznego i informatycznego na każdym etapie edukacji dla dobra lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęła Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Chcielibyśmy zachęcić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie.
Dla laureatów ufundowane zostaną atrakcyjne nagrody. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu zaplanowano na 11 marca 2014 roku, finał odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, instrukcję przeprowadzenia I etapu oraz ulotkę informacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu umieszczone są na stronie www.pwsz.pl (Wydział Techniczny, zakładka: Konkursy). razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Technicznego: sekretariat-it@pwsz.pl  (w temacie listu proszę wpisać: Konkurs IT).

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Konkursu

Plakat   Instrukcja I etapu   Regulamin


Ciekawy konkurs dla każdego:

Konkurs europejski organizowany przez niemieckie Biuro eTwinning w roku 2014 odbywa się pod hasłem „Jak chcemy żyć w Europie?”

Organizatorzy przygotowali dla każdej grupy wiekowej propozycje odpowiednich tematów do realizacji projektów eTwinning:
wiek 6–9 lat: A day for the family
wiek 10–13 lat: School of the future
wiek 14–16 lat: To chill or to plod?
wiek 17–21 lat: Work-Life-Balance – our offer

Proponujemy zapoznać się z trzema przykładowymi projektami, które mogą być pomocne w realizacji tych tematów. Znajdują się one wśród Gotowych zestawów projektów na portalu europejskim www.etwinning.net:

  1. A Day for the Family (projekt dla szkół podstawowych, klasy 1-3),
  2. School of the Future (projekt dla szkół podstawowych, klasy 4-6),
  3. Work-Life-Balance (project w kategorii Nauki społeczne),

Gotowe zestawy projektów dostępne są w następujących językach: EN, DE, FR, IT, ES.

Ważne: projekty do konkursu należy zgłaszać do dnia 28 lutego 2014. Ocena projektów będzie przeprowadzona zgodnie z kryteriami przyznawania Odznak Jakości. Dla najlepszego projektu przewidziana jest nagroda 1 000 euro.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronach (w języku angielskim):

Summary (http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/summary/),

Themes & Tasks (http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/themes-tasks/),

Schedule (http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/schedule/)


2. Ciekawy, darmowy e-book dla każdego:

  •  

 

3. Informatory maturalne 2015 (kliknij w logo CKE na stronie I LO i pobierz odpowiednie dane)

4. Ciekawe projekty i konkursy- sprawdź, czy możesz wziąć w nich udział: