E-Dziennik
Kadra pedagogiczna I LO
Dyrektor szkoły:
 • mgr Ewa Habich
 • Zastępcy dyrektora szkoły:
 • mgr Krystyna Burakowska
 • mgr Ewa Jarmołowska
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Matematyka
 • Burakowska Krystyna
 • Griese Zbigniew
 • Jarmołowska Ewa
 • Nisiewicz Małgorzata
 • Dudek Renata
 • Kotuła Izabela
 • Radczyc Ewa
Podstawy przedsiębiorczości
 • Krzywicka Ewa
Fizyka i astronomia
 • Szponer Krzysztof
Chemia
Biologia i przyroda
Geografia
 • Legutko-Gogoc Edyta
 • Krzywicka Ewa
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Informatyka
 • Krzywicki Sławomir
Wychowanie fizyczne
 • Krystek Dawid
 • Dalecki Jerzy
 • Szachowicz Witold
 • Włodarczyk Włodzimierz
 • Siekanowicz Aniela
 • Zawieja Maria
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Włodarczyk Włodzimierz
Wiedza o kulturze
 • Szewczyk Krzysztof
Historia sztuki
 • Szewczyk Krzysztof
Religia
Biblioteka
 • Stanglewicz Elżbieta
 • Czerniak Ewa
Pedagog
 • Jakub Bieniecki
Psycholog
 • Kubicka-Jakuczun Joanna
 • Lubieniecka-Witkowska Marta