E-Dziennik
Kadra pedagogiczna I LO
Dyrektor szkoły:
 • mgr Ewa Habich
 • Zastępcy dyrektora szkoły:
 • mgr Krystyna Burakowska
 • mgr Ewa Jarmołowska
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
 • Czerniak Ewa
 • Fórmaniak Adam
Matematyka
 • Burakowska Krystyna
 • Jarmołowska Ewa
 • Nisiewicz Małgorzata
 • Dudek Renata
 • Kotuła Izabela
 • Radczyc Ewa
 • Saleniuk Wojciech
Podstawy przedsiębiorczości
 • Krzywicka Ewa
Fizyka i astronomia
 • Szponer Krzysztof
 • Raczyńska Katarzyna
 • Szmytkiewicz Piotr
Chemia
 • Murawska Agnieszka
 • Jakubska Barbara
Biologia i przyroda
Geografia
 • Legutko-Gogoc Edyta
 • Krzywicka Ewa
Historia, Filozofia
Wiedza o społeczeństwie
Informatyka
 • Krzywicki Sławomir
 • Przyślak Dawid
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Musiał Krystyna
Historia sztuki
 • Szewczyk Krzysztof
Religia
Biblioteka
 • Czerniak Ewa
 • Świdkiewicz Urszula
 • Rudiak Robert
Pedagodzy
 • Jakub Bieniecki
 • Dec Iwona
Psycholog
 • Kubicka-Jakuczun Joanna
 • Skrzyczewska Natalia
Doradca zawodowy
 • Musiał Krystyna