E-Dziennik
Uwaga Gimnazjaliści i Rodzice- DZIEŃ OTWARTY w I LO, spotkajmy się 21 KWIETNIA 2018!

Plakat dotyczący spotkania: DZIEŃ OTWARTY 2018

Z A P R A S Z A M Y, program jedynkowego pikniku przedstawimy wkrótce!

Uwaga- konkursy dla gimnazjalistów!

Poloniści I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ogłaszają IV edycję Konkursu Literackiego na napisanie utworu prozatorskiego lub poetyckiego na temat: „Na portalu czy w realu – gdzie dzisiaj jesteś?” Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.jedynka.zgora.pl a szczegółowych informacji udzielają p. Aneta Napierała i p. Małgorzata Szreffel. Na prace czekamy do 28 lutego 2018 roku. Można je dostarczyć osobiście do sekretariatu I LO lub wysłać drogą e-mail ** aneta.napierala@jedynka.zgora.pl**

Regulamin dla gimnazjalistów: **Regulamin** , regulamin dla naszych uczniów: **Regulamin**.

Napisz i wygraj. Na zwycięzców czekają nagrody! Zapraszamy do udziału.

Konkurs matematyczny "Gdzie kryje się matematyka"

Nauczyciele matematyki I liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze ogłaszają konkurs matematyczny "Gdzie kryje się matematyka". Głównym jego celem jest upowszechnienie edukacji matematycznej wśród uczniów, zachęcanie młodzieży do poszukiwania związków matematyki z różnymi dziedzinami życia, takimi jak, np. malarstwo, sztuka, architektura, muzyka; uświadomienie uczniom jak szerokie zastosowanie w praktyce ma ta dziedzina nauki, a także zachęcenie uczniów do uczenia się jej w sposób ciekawy i dający satysfakcję.

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie - wszelkie informacje, terminy, kontakt znajdują się w **regulaminie konkursu**

Zapraszamy.

Aktualności
WYJAZD NA OBÓZ NAUKOWY DO PSZCZEWA, INFORMACJE!
14.09.2017

W związku z przygotowanym wyjazdem na obóz naukowy uczniów kl. I-III, zamieszczamy szczegółowe informacje dla rodziców i uczestników obozu:

  1. Karta uczestnika obozu, link: Karta zgłoszenia

  2. Regulamin wyjazdu na obóz naukowy dla olimpijczyków, link: Regulamin wyjazdu

  3. Plan zajęć grup, linki:

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami!

Drobne zmiany w planie klas pierwszych!
08.09.2017

Od 09 września nieznacznie zmieni się plan klas pierwszych. Proszę zwrócić na to uwagę! (czasami przeglądarka Firefox wymaga odświeżenia /Pomoc/Informacje dla pomocy technicznej {przycisk ODŚWIEŻ PROGRAM FIREFOX})!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
05.09.2017

W związku z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców rekomenduje wybór polisy ubezpieczeniowej oferowanej przez PZU SA. Oferowane przez ubezpieczyciela warunki są identyczne z tymi, które obowiązywały w minionym roku szkolnym, tj. suma ubezpieczenia - 14 000 zł i składka roczna 60 zł. Uczniowie będą objęci ubezpieczeniem w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 roku. Rada Rodziców podkreśla, że przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Jeżeli rodzic zdecyduje się ubezpieczyć dziecko poprzez przyjęcie proponowanej polisy jest zobowiązany do wpłacenia składki i wpisania się na listę ubezpieczonych u wychowawcy klasy w terminie do końca września br. Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik do niniejszego pisma. Naszym opiekunem ze strony Ubezpieczyciela jest Pani Danuta Grelowska – Agent PZU, kontakt: e-mail dgrelowska@agentpzu.pl, tel. 605-087-068. Ogólne warunki znajdują się w pliku tutaj: WARUNKI...

Sekretariat szkoły

Jedziemy na wycieczkę do Poznania
05.09.2017
26 października /czwartek/ organizujemy wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl baletowy "JEZIORO ŁABĘDZIE" .

Koszt wycieczki 100zł. Pierwsza rata 40zł. Wpłaty przyjmuje pani Ewa Czerniak.

Zapraszamy!

Organizacja pracy stołówki
30.08.2017

Proszę zapoznać się z nowym regulaminem pracy stołówki szkolnej, załącznik: Regulamin pracy stołówki oraz informacją w sprawie obiadów we wrześniu, załącznik: Komunikat w sprawie obiadów we wrześniu .

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
30.08.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 04 września 2017 r. o godzinie 9:00 na placu apelowym (z tyłu szkoły). Obowiązuje strój galowy z wyjątkiem uczniów klas: I A, I D, I E, którzy po apelu wyjeżdżają na obóz integracyjny do Łukęcina. Uczniowie z wyżej wymienionych klas swoje bagaże zostawiają przed pójściem na apel

w następujących salach lekcyjnych:

I A – sala 102

I D – sala 107

I E – sala 104

Po apelu uczniowie udają się na spotkanie z wychowawcami klas według grafiku, który znajduje się na drzwiach wejściowych szkoły.

Grupy lektoratowe w klasach pierwszych
30.08.2017

Powoli kończą się wakacje. Proszę zapoznać się z przydziałem do grupy językowej (dotyczy uczniów klas pierwszych), załącznik: i n f o r m a c j e o lektoratach oraz obowiązującym od 4 września planem lekcji.

Z-ca dyrektora, p. E. Jarmołowska

Informacje o pomocy materialnej i stypendiach
25.08.2017

Proszę zapoznać się z dokumentem dotyczącym pomocy materialnej w roku szkolnym 2017/2018,załącznik: Informacje o pomocy materialnej i stypendiach .

Jakub Bieniecki, pedagog szkolny

Wyjazd integracyjny do Łukęcina uczniów klas pierwszych we wrześniu, informacje!
29.06.2017

W związku z przygotowywanym wyjazdem na obóz integracyjny uczniów klas pierwszych, zamieszczamy szczegółowe informacje dla rodziców i uczestników do pobrania oraz zapoznania się z nimi:

  1. Karta informacyjna obozu integracyjnego w Łukęcinie: Karta informacyjna

  2. Karta zgłoszenia uczestnika: Karta zgłoszenia

  3. Regulamin pobytu: Regulamin pobytu

  4. Plan wyjazdu uczniów podczas I tury: Plan pobytu I tura

  5. Plan wyjazdu uczniów podczas II tury: Plan pobytu II tura

Zapraszamy do zapoznania się powyższymi informacjami, jak również do ewentualnego pobrania dokumentów
Rozdanie świadectw maturalnych
28.06.2017
W dniu 30 czerwca 2017 r. nastąpi rozdanie świadectw maturalnych. Spotkanie z wychowawcami odbędzie się w godz. od 10.00 - 13.00 w salach wg grafiku:

Klasa Wychowawca Sala

III A mgr Edyta Kaszyńska 204

III B mgr Jerzy Dalecki 206

III C mgr Ewa Krzywicka 203

III D mgr Krystyna Musiał 205

III E mgr Urszula Baszczak 202

III F mgr Mariola Oszczyk 212

III G mgr Bożena Sicińska 210

absolwenci: świetlica szkolna

mgr Małgorzata Szreffel mgr Witold Szachowicz

strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19