E-Dziennik
Uwaga Gimnazjaliści i Rodzice - NABÓR 2017 - NOWY INFORMATOR!

Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z aktualnym informatorem: INFORMATOR

Uwaga Gimnazjaliści i Rodzice- DZIEŃ OTWARTY w I LO, spotkajmy się 22 KWIETNIA 2017!

Plakat dotyczący spotkania: DZIEŃ OTWARTY- PLAKAT

Program IMPREZ W "DNIU OTWARTYM": DZIEŃ OTWARTY- PROGRAM

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w "jedynkowym pikniku"

Aktualności
Konkurs "INTERNET – KOMUNIKACJA– INTERAKCJA"
29.09.2016

Warto się zalogować w IT-szkole i skorzystać z wielu ofert edukacyjnych: wykładów, kursów, konkursów, i innych. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie od wielu lat. Zapraszam chętnych do rejestracji i udziału.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w multimedialnym konkursie INTERNET – KOMUNIKACJA– INTERAKCJA, który dedykowany jest uczniom. Celem konkursu jest poznanie czym dla młodych ludzi jest Internet i jakie znaczenie ma globalna sieć w ich codziennym życiu. W konkursie przewidujemy różne formy wyrazu i technik wykonania prac, takie jak zdjęcia, krótkie filmy, prace graficzne, prace opisowe (np. eseje, felietony). Dla Autorów najciekawszych prac przygotowane zostały atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie dostępne są na stronie projektu OSE w portalu IT Szkoła Rejestracja i logowanie.

Na prace czekamy do końca października!

Serdecznie Pozdrawiamy Zespół IT Szkoła

Wyprawa w Karkonosze
27.09.2016

Zapraszamy na górską wyprawę w Karkonosze, szczegóły w linku: "E V E R E S T ? OK"

p. Jerzy Dalecki
Uwaga! We wtorek pracujemy wg grafiku
26.09.2016
27.09. 2016 r. (WTOREK) pracujemy skróconym planem lekcji (w związku z Radą Pedagogiczną)
  1. 8.00–8.30
  2. 8.35–9.05
  3. 9.10–9.40
  4. 9.45–10.15
  5. 10.20–10.50
  6. 10.55-11.25
  7. 11.45–12.15
  8. 12.30–13.10

Obiad dla uczniów od godz. 11.25 – 13.30 RADA PEDAGOGICZNA – GODZ. 13.15

WYJAZD NA OBÓZ NAUKOWY DO PSZCZEWA INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW.
21.09.2016

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w linkach /dotyczą uczestników obozu naukowego w Pszczewie/: Obóz naukowy/Informacje/Program, PLAN ZAJĘĆ- grupa humanistyczna, PLAN ZAJĘĆ- grupa matematyczna.

p. Krystyna Burakowska
Test diagnostyczny z matematyki
20.09.2016

Jutro, tj. 21.09.2016r na drugiej godzinie lekcyjnej odbędzie się test diagnostyczny z matematyki dla uczniów, którzy zadeklarowali udział w zajęciach z matematyki w zakresie rozszerzonym /obecność obowiązkowa/.

p. Renata Dudek
HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY ROK SZKOLNY 2016
19.09.2016

SPRZEDAŻ OBIADÓW:

ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK OD 26-28.09.2016 20 X 4,50 = 90,00

KASA CZYNNA OD GODZ. 9.00- 13.00

UWAGA!!!! • Wpłaty na konto: 14 1020 5402 0000 0402 0245 2936 tylko za pełne wyżywienie. • Proszę o przestrzeganie terminów wpłat. • NIE WPŁACAĆ NA KONTO PO TERMINIE! • W tytule wpłaty należy umieścić: „WPŁATA ZA OBIAD/MIESIĄC/ROK/IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/KLASA” • Tylko wpłaty gotówkowe w kasie umożliwiają dokonanie odpisów za niewykorzystane posiłki, zgodnie z regulaminem stołówki.

Uwaga- dostęp do "Chmury" MS
15.09.2016

Uczniów klas pierwszych proszę o cierpliwość, konta i hasła zostaną wkrótce rozdane przez wychowawcę po wpisaniu ich nazw do danych e-dziennika (umożliwi to logowanie się do niego). W przypadku sporadycznego zapomnienia hasła i konieczności jego zresetowania można zwrócić się do p. Jakuba Bienieckiego (pedagog szkolny), który zastępuje dotychczasowego administratora systemu.

Ubezpieczenie uczniów I LO na rok szkolny 2016-2017
09.09.2016

W związku z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców rekomenduje wybór polisy ubezpieczeniowej oferowanej przez PZU SA. Oferowane przez ubezpieczyciela warunki są identyczne w tymi, które obowiązywały w minionym roku szkolnym, co do sumy ubezpieczenia - 14 000 zł i składki rocznej 60 zł, są jednocześnie korzystniejsze od pierwszej oferty zaproponowanej przez firmę, gdzie pierwotnie składka proponowana była o 10% wyższa. Uczniowie będą objęci ubezpieczeniem w okresie od 31.08.2016 do 31.08.2017 roku. Rada Rodziców podkreśla, że przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Jeżeli rodzic zdecyduje się ubezpieczyć dziecko w szkole, poprzez przyjęcie proponowanej polisy jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji i i wpłacenia składki u wychowawcy klasy w terminie do 20 września br. Deklaracja oraz ogólne warunki ubezpieczenia wraz z kalkulacją składki stanowią załącznik do niniejszego pisma. Materiały w załącznikach: Warunki NWW, Kalkulacja, Deklaracja .

Przewodnicząca Rady Rodziców. Iwona Pupin
ETYKA, FILOZOFIA
04.09.2016

Osoby, które chcą w tym roku szkolnym uczęszczać na lekcje etyki oraz warsztaty filozoficzne proszę o zgłoszenie się do mnie ( sala nr 7) . Terminy zajęć zostaną ustalone po utworzeniu się grup na wspólnych spotkaniach , o których poinformuję w terminie późniejszym ( najpóźniej do 15 września). Jednocześnie informuję o konieczności złożenia deklaracji u wychowawcy odnośnie wybranej etyki i religii. Serdecznie zapraszam!

Małgorzata Pyrtko
Listy uczniów na lektoratach w klasach pierwszych
31.08.2016

Proszę sprawdzić swoją przynależność do lektoratów wg list załączonych w linku: Przydział do grup- sprawdź miejsce w planie!

Dyrektor szkoły

strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11