E-Dziennik
Uwaga Gimnazjaliści i Rodzice- DZIEŃ OTWARTY w I LO, spotkajmy się 21 KWIETNIA 2018!

Plakat dotyczący spotkania: DZIEŃ OTWARTY 2018

Z A P R A S Z A M Y, program jedynkowego pikniku przedstawimy wkrótce!

Uwaga- konkursy dla gimnazjalistów!

Poloniści I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ogłaszają IV edycję Konkursu Literackiego na napisanie utworu prozatorskiego lub poetyckiego na temat: „Na portalu czy w realu – gdzie dzisiaj jesteś?” Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.jedynka.zgora.pl a szczegółowych informacji udzielają p. Aneta Napierała i p. Małgorzata Szreffel. Na prace czekamy do 28 lutego 2018 roku. Można je dostarczyć osobiście do sekretariatu I LO lub wysłać drogą e-mail ** aneta.napierala@jedynka.zgora.pl**

Regulamin dla gimnazjalistów: **Regulamin** , regulamin dla naszych uczniów: **Regulamin**.

Napisz i wygraj. Na zwycięzców czekają nagrody! Zapraszamy do udziału.

Konkurs matematyczny "Gdzie kryje się matematyka"

Nauczyciele matematyki I liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze ogłaszają konkurs matematyczny "Gdzie kryje się matematyka". Głównym jego celem jest upowszechnienie edukacji matematycznej wśród uczniów, zachęcanie młodzieży do poszukiwania związków matematyki z różnymi dziedzinami życia, takimi jak, np. malarstwo, sztuka, architektura, muzyka; uświadomienie uczniom jak szerokie zastosowanie w praktyce ma ta dziedzina nauki, a także zachęcenie uczniów do uczenia się jej w sposób ciekawy i dający satysfakcję.

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie - wszelkie informacje, terminy, kontakt znajdują się w **regulaminie konkursu**

Zapraszamy.

Aktualności
HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY ROK SZKOLNY 2016
19.09.2016

SPRZEDAŻ OBIADÓW:

ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK OD 26-28.09.2016 20 X 4,50 = 90,00

KASA CZYNNA OD GODZ. 9.00- 13.00

UWAGA!!!! • Wpłaty na konto: 14 1020 5402 0000 0402 0245 2936 tylko za pełne wyżywienie. • Proszę o przestrzeganie terminów wpłat. • NIE WPŁACAĆ NA KONTO PO TERMINIE! • W tytule wpłaty należy umieścić: „WPŁATA ZA OBIAD/MIESIĄC/ROK/IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/KLASA” • Tylko wpłaty gotówkowe w kasie umożliwiają dokonanie odpisów za niewykorzystane posiłki, zgodnie z regulaminem stołówki.

Uwaga- dostęp do "Chmury" MS
15.09.2016

Uczniów klas pierwszych proszę o cierpliwość, konta i hasła zostaną wkrótce rozdane przez wychowawcę po wpisaniu ich nazw do danych e-dziennika (umożliwi to logowanie się do niego). W przypadku sporadycznego zapomnienia hasła i konieczności jego zresetowania można zwrócić się do p. Jakuba Bienieckiego (pedagog szkolny), który zastępuje dotychczasowego administratora systemu.

Ubezpieczenie uczniów I LO na rok szkolny 2016-2017
09.09.2016

W związku z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców rekomenduje wybór polisy ubezpieczeniowej oferowanej przez PZU SA. Oferowane przez ubezpieczyciela warunki są identyczne w tymi, które obowiązywały w minionym roku szkolnym, co do sumy ubezpieczenia - 14 000 zł i składki rocznej 60 zł, są jednocześnie korzystniejsze od pierwszej oferty zaproponowanej przez firmę, gdzie pierwotnie składka proponowana była o 10% wyższa. Uczniowie będą objęci ubezpieczeniem w okresie od 31.08.2016 do 31.08.2017 roku. Rada Rodziców podkreśla, że przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Jeżeli rodzic zdecyduje się ubezpieczyć dziecko w szkole, poprzez przyjęcie proponowanej polisy jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji i i wpłacenia składki u wychowawcy klasy w terminie do 20 września br. Deklaracja oraz ogólne warunki ubezpieczenia wraz z kalkulacją składki stanowią załącznik do niniejszego pisma. Materiały w załącznikach: Warunki NWW, Kalkulacja, Deklaracja .

Przewodnicząca Rady Rodziców. Iwona Pupin
ETYKA, FILOZOFIA
04.09.2016

Osoby, które chcą w tym roku szkolnym uczęszczać na lekcje etyki oraz warsztaty filozoficzne proszę o zgłoszenie się do mnie ( sala nr 7) . Terminy zajęć zostaną ustalone po utworzeniu się grup na wspólnych spotkaniach , o których poinformuję w terminie późniejszym ( najpóźniej do 15 września). Jednocześnie informuję o konieczności złożenia deklaracji u wychowawcy odnośnie wybranej etyki i religii. Serdecznie zapraszam!

Małgorzata Pyrtko
Listy uczniów na lektoratach w klasach pierwszych
31.08.2016

Proszę sprawdzić swoją przynależność do lektoratów wg list załączonych w linku: Przydział do grup- sprawdź miejsce w planie!

Dyrektor szkoły

Opłata za obiady we wrześniu 2016r.
29.08.2016

Informacja o opłatach za obiady w miesiącu wrześniu znajduje się w linku: Opłaty za obiady we wrześniu

Starszy referent ds. finansowych

Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/17
25.08.2016

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego przedstawia się następująco: SCENARIUSZ. Zapraszamy na plac apelowy o godzinie 8.45. 01.09.2016.

Informacje o pomocy materialnej i stypendiach w roku szkolnym 2016/2017 – na dzień 23.08.2016r.
24.08.2016

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej w roku szkolnym 2016/17 znajdują się w linku: O pomocy materialnej (2016_17) .

Pedagog szkolny

Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Łukęcina- informacje dla uczniów i rodziców/opiekunów
17.08.2016

Planowany obóz integracyjny w Łukęcinie odbędzie się we wrześniu. Informacje ogólne i regulamin znajduje się w linku: Informacje i regulamin, plan wyjazdu grup klas pierwszych znajduje się w linku: Plan wyjazdu grup.

Sekretariat szkoły

Wyjazd- "Obóz integracyjny" klas pierwszych do Łukęcina
26.07.2016

Wpłatę w wysokości 350zł ( z dopiskiem "Obóz integracyjny") należy dokonać do 31 lipca 2016r. na konto:

Rada Rodziców przy I LO w Zielona Góra

podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

PKO Zielona Góra

88 1020 5402 0000 0502 0152 5690

Przypomina sekretariat szkoły.

strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19